Hop til hovedindholdet

Aabenraa Kommune logo

Grundlovsceremoni


Dato og tid

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 15:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 6. september 2021 kl. 23:00

Sted

Det gamle Rådhus, Storegade 30, 6200 Aabenraa Det gamle Rådhus
Storegade 30
6200 Aabenraa

Grundlovsceremoni


Arrangementsbeskrivelse

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en Grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en Grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

TILMELDING

Folketinget har d. 18. december 2020 vedtaget loven om indfødsret.

Aabenraa Kommune afholder Grundlovsceremonien tirsdag, d. 28. september 2021 kl. 15.00.

Stedet for afholdelsen, samt om der vil være mulighed for at medbringe gæster, bekendtgøres senere. 

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Aabenraa Kommune og er blevet optaget på en lov om indfødsret.

LEGITIMATION OG BLANKET 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'. Blanketten skal først underskrives under ceremonien. 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Aabenraa Kommune
Tlf: +45 29465641
grundlovsceremoni@aabenraa.dk

Kontaktinformation til arrangør

Aabenraa Kommune
Tlf: +45 29465641
grundlovsceremoni@aabenraa.dk