Hop til hovedindholdet

Aabenraa Kommune logo

"Hjernens anatomi, skadesfølger og neuropædagogik" 3 kursus dage - modul 1


Dato og tid

Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 14:30 til Onsdag d. 18. november 2020 kl. 20:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 09:00

Sted

Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn, Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn
Mads Clausensvej 130
6360 Tinglev

"Hjernens anatomi, skadesfølger og neuropædagogik" 3 kursus dage - modul 1


Arrangementsbeskrivelse

Modul 1 - 3 kursusdage for kr. 1.795 - 3., 11., og 18. november 2020 fra kl. 14.30 - 20.30

Introduktion
For at kunne målrette den fag-profesionelle indsats i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade eller neurologisk fremadskridende lidelser, er det nødvendigt, at have en grundlæggende viden om hjernens opbygning og funktion, følgevirkning i forbindelse med hjerneskade samt hvordan den neurofaglige viden danner grundlag for den neuropædagogiske indsats i teori og praksis.

Indhold

Kurset er bygget op over 3 dage i form af en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges mere ovenpå den eksisterende viden.

1. dag - vil I få en grundlæggende viden om hjernens anatomi, skader og skadesfølger.

2. dag - Neuropædagogik og neuropædagogiske metoder - Fra teori til praksis

3. dag - Udfordrende adfærd og neuropædagogiske strategier.

Form
Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til, at undervisningen er dialogbaseret.

Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker husker og lærer på forskelligvis - planlægges undervis-ningen med en veksling mellem teori og praksis.

Formålet er, at du skal opleve, at teorien kan kobles direkte til din praksis på arbejdsstedet og i undervisningen byder ind med egne oplevelser og erfaringer samt er deltagende i undervisningen.

Formålsbeskrivelse

  1. Indblik i hjernens grundlæggende struktur og funktion.
  2. Indblik i hjernens kognitive processer
  3. Kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader, demens og andre kognitive udfordringer
  4. Få inspiration til hvordan neurofaglige metoder kan omsættes til praksis
  5. Højne fagligheden og samarbejdet
  6. Øge faglig refleksion. Dialog og refleksion omkring formidling og implementering af ny viden i organisationen under og efter kursusforløbet.
  7. At du oplever hvordan teorien kan kobles direkte til praksis på arbejdsstedet.
  8. Inden kursets afslutning har du reflekteret over mulighed implementerings og neurofaglige udviklingsemner omkring borgere fra egen fag-professionelle virke.

Virksomhedens/Dit udbytte

Du bliver bedre klædt på til at arbejde rehabiliterende med borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

Praksis info

3 kursusdage af 6 timer

Forplejning indgår i prisen

Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

Dato

 3. november 2020 fra kl. 14.30 - 20.30
11. november 2020 fra kl. 14.30 - 20.30
18. november 2020 fra kl. 14.30 - 20.30

Sted

Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn,

Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev

Pris

Kr. 1.795 for alle 3 dage incl. Forplejning. Der betales ved tilmelding eller anføres ean.nr.

Info

Kurset vil give dig yderligere udbytte, hvis du efterfølgende deltager i 3 dages kursus om ”Kognition, adfærd og professionelle kompetencer” ved Specialkonsulent og hjerneskadekoordinator Ulla Dybro.

Se yderligere oplysninger om dette på Facebook eller via vores hjemmeside www.hjernecentersyd.dk

Spørgsmål

Du er mere end velkommen til at kontakte os for yderligere på telefon
73 76 88 50 el 21 49 70 85 Rikke Petersen eller via mail rihp@aabenraa.dk

Underviser

Berit Juhl, specialkonsulent ved Hjernecenter syd & THS, læs om hendes kompetencer her http://www.hjernecentersyd.dk/vores-organisering/kursus-udvikling/specialkonsulenter/

Begge vores 3-dages kurser udbydes også som arbejdspladskursus, dog med min. 8 deltagere. Kontakt os for nærmere.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn
Tlf: +45 73 76 88 50
rihp@aabenraa.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn
Tlf: +45 73 76 88 50
rihp@aabenraa.dk