Hop til hovedindholdet

Aabenraa Kommune logo

Kognition, adfærd og professionelle kompetencer 3 kursusdage Modul 2


Dato og tid

Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 14:30 til Tirsdag d. 1. december 2020 kl. 20:30

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 5. november 2020 kl. 09:00

Sted

Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn, Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn
Mads Clausensvej 130
6360 Tinglev

Kognition, adfærd og professionelle kompetencer 3 kursusdage Modul 2


Arrangementsbeskrivelse

Modul 2 - 3 kursusdage, 17. november, 24. november samt 1. december 2020 alle dage fra 14.30 - 20.30 kr. KUN 1.795,-

Introduktion
I arbejdet med borgere som af én eller anden årsag har en skade på hjernen, er det vigtigt at vide noget om hjernens kognition, og hvilke kognitive udfaldssymptomer det kan give, når hjernen ikke fungere normalt. Det er vigtigt, fordi kognition ofte er baggrund for den adfærd vi ser. Og ud fra den viden kan vi arbejde neuropædagogisk med borgeren.

At skabe og udvikle en god relation med borgeren, er en af de vigtige kerneopgaver i arbejdet med mennesker.

Derfor vil også kaste lys på dig som fagperson og arbejde med relations kompetence.

Indhold
Kurset er bygget op over 3 dage, og er tilrettelagt som en tretrinsraket, hvor der dag for dag bygges mere ovenpå den eksisterende viden.

 • 1 dag, vil du få en grundig undervisning i hjernens kognition, kognitive udfaldssymptomer og relevante neuropædagogiske strategier ved hjerneskade. Vi dykker ned i den kognitive pyramide og udforsker og laver øvelser inden for de forskellige kognitive domæner. Ud fra denne faglige viden, vil vi arbejde med klinisk ræsonanering (professionel systematisk refleksion
 • 2. dag, arbejder med tolkninger af adfærd, og kigger på hvor afgørende den er i vores selvbeskyttelse og vores måde at behandle andre på.
 • 3. dag, fortsætter vi med at kaste vi lys på hvilke professionelle og personlige kompetencer det kræver at arbejde i det neuofaglige felt

Form
Undervisningen foregår som formidling af teori, men der lægges i høj grad op til at undervisningen er dialogbaseret.

Underviser inddrager egen praksiserfaring i eksempler og bestræber sig på at formidle teoretisk stof på en levende og billedlig måde. Med tanke på at alle mennesker husker og lærer på forskelligvis - planlægges undervisningen med en veksling mellem teori og praksis og små hjemmeopgaver.

Formålet er at deltagerne skal opleve, at teorien kan kobles direkte til deres praksis på arbejdsstedet og byder ind med egne oplevelser og erfaringer samt er deltagende i undervisningen.

Formålsbeskrivelse:

 • At få Indblik i hjernens kognitive funktioner og dysfunktioner ved hjerneskade.
 • At kunne tolke og forstå adfærd i forhold til mennesker med hjerneskader.
 • At øge faglig refleksion.
 • At højne faglighed og samarbejde.
 • At kaste lys på og højne egne personlige og professionelle relationskompetencer, som er nødvendige i det neurofaglige felt
 • At du oplever at kunne tage værktøjer med hjem, som kan anvendes i praksis.

Virksomhedens/dit udbytte
Medarbejderen bliver bedre klædt på til at arbejde rehabiliterende med borgere med demens, hjerneskade og andre kognitive udfordringer.

Praktisk info
3 – kursusdage af 6 timer

Forplejning indgår i prisen.
Der udstedes efterfølgende kursusbevis.

Har du spørgsmål så ring eller skriv endelig til Rikke Petersen på 21497085 el rihp@aabenraa.dk

Pris
Kr. 1.795 for alle 3 undervisningsdage incl. Forplejning med frokost, kaffe, the og vand
Betaling ved tilmelding, enten via mobilPay, bankoverførsel eller ean.nr

Hvornår
17. november, 24. november samt 1. december 2020 alle dage fra 14.30 - 20.30

Hvor
Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn –
Mads Clausensvej 130, 6360 Tinglev

Tilmelding via link

Info
Kurset vil give dig størst udbytte, hvis du har erhvervet dig grundlæggende viden om hjernens funktion og opbygning. Ellers anbefales, at du først deltager i 3 dages kursus omkring ”Hjernens anatomi, skadesfølger og neuropædagogik” ved Berit Juhl. Se nærmere oplysninger om dette under vores kurser. Er du i tvivl er du mere end velkommen til at kontakte underviseren.

Underviser
Ulla Thrane Dybro, Hjerneskadekoordinator og specialkonsulent v/Hjernecenter syd & THS. For yderligere oplysninger om underviser, se her http://www.hjernecentersyd.dk/vores-organisering/kursus-udvikling/specialkonsulenter/

 

Der tages udgangspunkt i bl.a. nedenstående litteratur.

 • Neuropædagogik- hjerne, liv og læring, Peter Thybo.
 • Klinisk neuropsykologi, Anders Gade, mf.
 • Brain Tree Training. Kit Malia
 • Adfærdsproblemer i ældreplejen, Bo Hejlskov Elven, mf.
 • Håndbog i neuropædagogik, Odense kommune.
 • Vores tolkning af andres adfærd, Dorthe Birkmose.

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn
Tlf: +45 21 49 70 85
rihp@aabenraa.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Hjernecenter syd & Tale, Høre, Syn
Tlf: +45 21 49 70 85
rihp@aabenraa.dk