Hop til hovedindholdet

Aabenraa Kommune logo

Visionsplan - Hjordkær Idrætsanlæg


Dato og tid

Onsdag d. 18. august 2021 kl. 17:30 til Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 20:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 20:30

Sted

Hjordkær Hallen, Birkholm 7, 6230 Rødekro Hjordkær Hallen
Birkholm 7
6230 Rødekro

Visionsplan - Hjordkær Idrætsanlæg


Arrangementsbeskrivelse

VÆR MED TIL AT SÆTTE DIT PRÆG PÅ DEN FREMTIDIGE UDVIKLING AF HJORDKÆR IDRÆTSANLÆG!

Aktiv Aabenraa har igangsat arbejdet med en visionsplan, der skal sætte fælles retning for udviklingen af faciliteterne i Hjordkær. Ligeledes skal udviklingspotentialer og perspektiver der peger ind i fremtiden identificeres.

Hvad kan der rummes inden for de nuværende rammer, og hvad skal der til for at Hjordkærs borgere også i fremtiden finder faciliteterne og aktiviteterne interessante og inspirerende? Det vil vi gerne vide.

Derfor inviteres alle nuværende og potentielle nye brugere til at medvirke i arbejdet med visionsplanen i samarbejde med Aktiv Aabenraa og DGI.


Om visionsplanen

Visionsplanen skal forholde sig til og komme med bud på sammenhænge mellem Hjordkær Idrætsanlæg og de institutioner, der er beliggende rundt om anlægget, skole, SFO og Børnehaven Smilehullet. Således skal planen også komme med bud på, hvordan der skabes synergi mellem indendørs og udendørs faciliteter og aktivitetsmuligheder. Visionsplanen skal indeholde en fælles vision for Hjordkær idrætsanlæg samt kortlægge og skitsere potentialer og perspektiver, der både kan indfries på kort og langt sigt.


Sæt kryds i kalenderen
Som det første i processen inviterer vi til et opstartsmøde, hvor vi kort vil orientere om processen og ved samme lejlighed få de første inputs til arbejdet.

  • Opstartsmødet afholdes onsdag den 18. august, i klubhuset ved Hjordkær Hallen, kl. 17.30 – 19.30.


Derefter indledes en visionsproces i september 2021, hvor vi sammen skal fastlægge strategien for den fremtidige udvikling af Hjordkær Idrætsanlæg.

  • Visionsseminar 1 afholdes onsdag den 15. september, i klubhuset ved Hjordkær Hallen kl. 17.30 - 20.30

  • Visionsseminar 2 afholdes tirsdag den 28. september, i klubhuset ved Hjordkær Hallen kl. 17.30 - 20.30


Invitation og program til de enkelte arrangementer sendes løbende ud til listen af interessenter og tilmeldte. Hver brugergruppe kan deltage med 1 – 3 personer pr. møde. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig gerne allerede nu.

Udover ovenstående møder er en elektronisk ungeundersøgelse gennemført blandt 7. og 8. klasses elever bosat i lokalområdet og der inviteres til individueller dialogmøder med DGI. 

 

Vi håber, at rigtig mange vil prioritere deltagelsen i arbejdet med helhedsplanen.

De bedste hilsner

Aktiv Aabenraa    /    DGI

 

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformation til arrangør

Aktiv Aabenraa
Tlf: +45 23344453
euh@aabenraa.dk

Kontaktinformation til arrangør

Aktiv Aabenraa
Tlf: +45 23344453
euh@aabenraa.dk